Kataloog

Kataloog

 • Mis on NETI kataloog?

  NETI kataloog on webmasteri poolt käsitsi koostatav veebikataloog, mis koosneb 377 alateemast kus on süstematiseeritud 34 014 viidet. NETI toimib vastastikuse sõbraliku koostöö alusel. NETI süsteem on kõigile kasutajatele tasuta. Kasutajad saavad avaldada soovi oma veebilehe viite lisamiseks, kuid keegi pole kohustatud seda tegema.

  Webmaster toimetab esitatud infot (või ignoreerib) vastavalt väljakujunenud põhimõtetele ning korrale. Ka kataloogi ülesehitus on webmasteri looming, mis pole ilmselt kõige parem aga on nagu on.

  Seetõttu loodame Teie mõistvale suhtumisele kõigis webmasteri tegevust puudutavates küsimustes.

  NETI kataloogi koostamisel on läbi aegade olnud peamisteks märksõnadeks: neutraalsus, lihtsus, loogilisus. Kataloogi koostame põhimõttel "ON NAGU ON".

 • Viidete lisamine kataloogi
  1. Viite (veebilehe) lisamiseks NETI kataloogi vali sobiv alamteema ning antud alamteemas olles vali menüüst "Lisa"
  2. NETI webmasteri poolt kataloogi lisatud uued viited ilmuvad "Uued" lehel ning on alates lisamisele järgmisest päevast leitavad NETI otsinguga.
  3. NETI kataloogi koostab ja selle eest vastutab webmaster, kellega saad kontakteeruda ainult e-maili teel: webmaster@neti.ee
  4. Viidete registeerimine on tasuta.
  5. Kataloogi ülevaatlikkuse ja kasutajasõbralikkuse huvides peaksid viidete kirjeldused olema võimalikult lühikesed (soovitavalt kuni 3 sõna). Webmasterid jätavad endale õiguse veebilehe omaniku poolt saadetud viite kirjeldust redigeerida konkreetses alamteemas kehtiva stiili kohaselt.
  6. Viite asukoha ja kirjelduse kataloogis määrab ära webmaster vastavalt NETI kataloogis kehtivatele põhimõtetele, mis ei pruugi olla samad veebilehe omaniku poolt soovituga.
  7. Juhul, kui webmaster on veebilehest valesti aru saanud ja jätnud seetõttu lehe registreerimata või registreerinud selle vales teemas, siis palun anna sellest e-maili teel teada.
  8. NETI kataloogi ei lisata märksõnu otsingumootori jaoks, kuna kataloogi suure mahu tõttu ei saa garanteerida, et märksõnad on alati vastavuses lehekülgede sisuga.
  9. Ühte veebilehte saab registreerida ainult ühte kataloogiteemasse ja ainult ühe viitena. Mõned kataloogis seni esinevad dubleerivad viited on pärit varasematest aegadest või on tegemist laialdast huvi pakkuvate või suurkorporatsioonide veebilehtedega.
  10. Ühe ettevõtte või ettevõtja kohta registreeritakse ainult üks veebileht lähtudes firma põhitegevusest. Erandina on võimalik eraldi registreerida suuremaid iseseisvaid veebiteenuseid (kataloogid, portaalid), mis pole ettevõtte ega tema kaupade/teenuste veebileheks.
  11. Ettevõtted (firmad) registreeritakse kataloogis nende Äriregistris registreeritud ärinime järgi, ettevõtjad nende isikunime (ees- ja perenime) järgi. Erandiks on majutuse, toitlustuse, meelelahutuse, kultuuri, iluteeninduse üksikud määratud teemad, kus on traditsioonidest lähtuvalt registreeritud kaubandusliku nime järgi.
  12. Registreerime firma kataloogi kaubamärgi nime järgi vaid siis, kui see kaubamärk (näiteks NETI) on edukalt registreeritud Patendiameti Kaubamärkide registris. Seega äriühingu registreerimisel NETI kataloogi on samaväärsed Äriregistris registreeritud ärinimi ja Patendiametis registreeritud kaubamärk.
 • NETI kataloogi ei saa lisada
  1. veebilehti, mille ainsaks või peamiseks eesmärgiks on omanikule “affiliate” programmi abil raha teenida.
  2. veebilehti, millel puudub kriitiline hulk sisu (visiitkaardi stiilis lehed) või mille peamine sisu on viitamine teistele veebilehtedele (v.a. veebikataloogid).
  3. teise domeeni ümbersuunavaid URL'e (veebilehe aadresse).
  4. veebilehti, mis tekitavad pop-up aknaid ja lisaframe-bannereid.
  5. veebilehti, mille avalehelt edasipääsemine ning põhimenüü (info, teenused, kontakt) kasutamine on võimalik ainult javascript'i või flash'i abil (v.a. põhjendatud erandjuhud, näiteks teatud kunsti ja multimeediateenused). NB! Probleemi lahendab paralleelne HTML-versioon või sisukaart (sitemap).
  6. vigaseid veebilehti (tahtlikke või tahtmatuid), mis häirivad kasutaja veebilehitseja (browseri) tööd või pole loetavad.
  7. pooleliolevaid veebilehti, millel leidub katkevaid linke, linke sisutühjadele (template) alamlehtedele või puuduvaid pilte.
  8. avalikkusele suletud juurdepääsuga (lugemine võimalik ainult registreerimise või parooliga) veebilehti ja foorumeid (v.a. pangad, jms).
  9. välismaiseid veebilehti, mis pole eesti-teemalised, eestlaste omad või eesti Internetikasutajale loodud.
  10. ajutise olemusega veebilehti (kuulutus, üleskutse, teade, reklaam, kinnisvaraobjektide müügilehed, jms).
  11. veebilehe alamlehti. Teeme seda ainult erandjuhul, kui alamleheks on eraldiseisev suurem veebiteenus või iseseisva ettevõtte veebileht.
  12. äriühingute ja Äriregistris registreeritud FIE-de veebilehti, millel puuduvad kontaktandmed (registreeritud ärinimi, registrikood, füüsiline aadress). Kontaktandmed peavad olema selgelt ja arusaadavalt kirjas avalikul veebilehel. Ei piisa andmete teatamisest e-mailiga webmasterile.
  13. eraisikute veebilehti, millel puuduvad kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi).
 • Viidete kustutamine kataloogist

  NETI kataloogis viiakse perioodiliselt läbi kataloogi viidete tarkvaralist testimist (Linktesti), et veenduda nende tehnilises toimivuses. Linktesti tulemusel leitud "katkised viited" vaadatakse webmasteri poolt käsitsi üle ning tehakse kataloogis vastavad muudatused. Lisaks tehnilise mittetoimivuse selgitamisele võib webmaster muuta või kustutada viiteid kataloogi teemade korrastamise või restruktureerimise käigus.

  NETI kataloog sisaldab igal ajahetkel hinnanguliselt kuni 5% mittetoimivaid või sisuliselt muutunud viiteid. Nende kõrvaldamisega tegeletakse pidevalt. Eesmärk on hoida kataloogis piisavat hulka kvaliteetseid viiteid. Seetõttu on eelistatud veebilehed, mis on pidevas uuenemises, et mitte eksitada kasutajaid aegunud materjalidega.

  Viite kustutamisest veebilehe omanikku täiendavalt ei teavitata.

 • Viidete kirjelduste muutmine kataloogis

  Kui Sinu veebilehe sisu on oluliselt muutunud (tegevusvaldkond muutunud või lisandub uusi tegevusi), siis palun anna sellest e-maili teel webmasterile teada, et saaksime muudatused kataloogi sisse viia.

  Muudatuste tegemine toimub ka webmasteri enda initsiatiivil kataloogi korrastamise või läbivaatamise käigus.

  Kui Sinu veebilehe aadress (URL) mingil põhjusel muutub, siis soovitame, et vanale aadressile jääks kasutajaid automaatselt ümbersuunav lehekülg (vaadake ka otsinguroboti Nuhk päringute tegemise põhimõtteid). Sellisel juhul on võimalik kataloogi viiteid testides muutunud veebileht üles leida ning samuti on vahepealsel ajal lehekülg kasutajatele leitav.

  Kõige mõttetum on muuta veebilehe alamlehtede aadresse seoses uue tehnilise süsteemi rakendamisega. Sellisel juhul nõudke oma uue veebilehe loojatelt vanade aadresside (URL-ide) säilitamist või ajutist automaatset ümbersuunamist. Vastasel korral on veebilehe muutus sama valulik kui näiteks telefoninumbrite vahetamine, s.t. ebamugavusi ja segadust enne kui kõikvõimalikes veebikataloogides ja otsingusüsteemides muudatused kajastuvad.

 • Navigatsioon

  NETI: / ÄRI / Pakendid on asukohanäidik, mis tähendab, et hetkel on avatud NETI kataloogi Äri teema alamteema pealkirjaga Pakendid.

  Number kirje taga näitab viidete arvu antud teemas, sisaldades endas rekursiivselt ka hargnevate alamteemade viidete summat.

  Sümbol @ tähistab alamteemat, mis asub kataloogipuu teises harus

 • Kataloogipuu

  NETI kataloogi teemade struktuuri on võimalik vaadata ka kataloogipuuna valides menüüst “Puu”.

 • Top 100

  Top 100 alt leiad teatud ajaperioodil NETI kataloogi 100 kõige populaarsemat viidet. Populaarsuse hindamiseks loeme kokku vaid NETI kataloogist vastavatele veebilehtedele suundujad. Otsingu kasutajaid ja otsesuundujaid antud edetabel ei kajasta.

  Uuendame seda edetabelit keskmiselt kord kvartalis, kuna kogemused on näidanud, et lühema ajaperioodi kestel viidete järjestus eriti ei muutu. Mõned lehed kaovad ära ja teised (samasisulised) tulevad asemele. Samas on sellisel juhul väike tõenäolisus, et keegi selle tabeli tulemusi tahtlikult mõjutaks.

Uued

 • Lehekülg "Uued"

  NETI: Uued lehekülg kajastab teemade kaupa viimati lisatud viiteid.

      Kasutaja saab valida perioodi, mille jooksul lisatud viiteid ta näha soovib

      Viited kuvatakse alamteemade kaupa

Värsked

 • Lehekülg "Värsked"

  Värsked on lehekülg, kuhu reaalajas ilmuvad läbi Lisa vormi meile saabunud viited ajalises järjestuses.

      Sul on võimalik valida, millise perioodi kohta soovid info saada

      Esitatud viite pealkiri nii nagu esitaja selle sisestas

      Esitatud viite kirjeldus nii nagu esitaja selle sisestas

      Millisesse teemasse soovitakse viidet lisada