Korduma kippuvad küsimused

Kataloog

 • Miks osad eraisikud on "Teemaga seotud eraisikud" all? Lisame sinna ettevõtjad, kes tegutsevad oma nime all, kuid ei ole end Äriregistris registreerinud.
 • Miks Te lisate minu veebilehe "Värsked" alla, see pole õige teema minu lehele? “Värsked” on lehekülg, kuhu reaalajas ilmuvad kõik läbi “Lisa” vormi NETI webmasterile saadetud viited ajalises järjestuses. Webmaster ei mõjuta selle nimekirja tekkimist.
 • Lisage kataloogis minu lehe järgi ka kirjeldus "UUS". Lingi (veebilehe) kirjelduse järgi ilmub märgend “UUS” automaatselt siis, kui webmaster sisestab veebilehe esmakordselt NETI kataloogi. Webmaster ei lisa käsitsi neid märgendeid juba kataloogis olevatele veebilehtedele.
 • Olen reklaamiosakonna klient ja maksan Teile, miks Te ei lisa minu veebilehte NETI kataloogi? NETI kataloogi webmasteri üheks põhimõtteks on neutraalsus. NETI webmaster ei lähtu kliendisuhetest vaid viidatavate veebilehtede sisust. Kui käituksime reklaamiosakonna klientidega teistmoodi, siis rikuksime neutraalsuse põhimõtet. NETI kataloogi webmaster ei jäta ühtegi sisukat, informatiivset ja korrektset lehte kataloogi registreerimata.
 • Kas lisate firma NETI kataloogi mitmesse teemasse? Kataloogi selguse ja ülevaatlikkuse huvidest lähtuvalt registreerime firma NETI kataloogi üldjuhul vaid ühte teemasse lähtudes firma põhitegevusest. Firma põhitegevuse üle otsustame veebilehel oleva sisu põhjal.
 • Aga miks mõned firmad on registreeritud mitmes teemas? Peame mõne veebilehe registreerimist mitmesse teemasse põhjendatuks siis, kui tegemist on kas laialdast huvi pakkuvate veebilehtedega või siis suurkorporatsioonide alamtegevuste veebilehtedega.
 • Aga kui äriühingul on sama nimi, aga erinevad URL-id, kas siis lisate sama firma mitu korda? Üldjuhul mitte, sest lisame firma kataloogi vaid ühte teemasse ja seda isegi siis, kui veebilehed on erinevad.
 • Saatsin oma lehe Teile juba kaks nädalat tagasi, kuid seda pole ikka veel lisatud? Üldjuhul lisame webmasterile saadetud sobilikud veebilehed NETI kataloogi 1 tööpäeva jooksul, erandjuhtudel 3 tööpäeva jooksul. Kui lisamine kataloogi viibib rohkem, on tõenäoline, et see leht ei olnud (veel) sobilik kataloogi registreerimiseks. Sellisel juhul vaadake veelkord läbi veebilehtede registreerimise reeglid ning pöörake erilist tähelepanu põhjustele, miks veebilehti kataloogi ei registreerita.
 • Soovin juba kataloogis registreeritud veebilehe aadressi (URL-i) muuta. Mida teha? Kui soovid muuta juba kataloogis registreeritud veebilehe URL-i, siis saada vastav teade e-maili teel webmasterile (webmaster@neti.ee). E-mailis märgi ära oma veebilehe pealkiri ning vana ja uus URL. Võid ka "Lisa" vormi kaudu saata uue registreerimistaotluse.
 • Ma ei saa oma lehte läbi “Lisa” vormi Teile saata. Ütleb, et leht ei sobi kataloogi. Läbi “Lisa” vormi saadetavad lehed läbivad kontrollfiltrid, kus filtreeritakse välja tehniliselt mittesobivad lehed. Näiteks lehed, mis sisaldavad lisaframe, pop-up aknaid, ümbersuunamist, ebasobivaid viiteid jms.
 • Ma ei saa oma lehte läbi “Lisa” vormi Teile saata. Ütleb, et lisamine on blokeeritud. Esitatava lehe aadress või selle osa on kunagi varem sattunud nn. “musta nimekirja”, mistõttu neid lehti ei saa läbi “Lisa” vormi webmasterile saata. Kui selline blokeerimine pole sinu arvates põhjendatud, siis saada webmasterile sellekohane teade e-mailile (webmaster@neti.ee).
 • Mis on nn. “must nimekiri”? “Must nimekiri” on nimekiri veebilehtedest, kuhu peamiselt sattuvad lehed, mida on korduvalt webmasterile saadetud, s.t. spämmitud.
 • Lisasin oma lehe ühte teemasse, kataloogis on see aga hoopis teises teemas? Webmaster registreerib veebilehed kataloogi teemadesse lähtudes veebilehel olevast sisust. See on ainuke, millest webmaster saab lähtuda, kuna me ei suuda kontrollida veebilehe omaniku reaalset tegevust. Seega tuleks veebileht koostada nii, et see kajastaks reaalset tegevust kõige adekvaatsemalt.
 • Tahtsin ühe veebilehe kataloogist kustutada, aga seda ei tehtud. Miks? Webmaster ei reageeri anonüümselt e-maililt tulnud palvele kellegi leht kataloogist eemaldada. Teiseks ei kustuta webmaster kataloogist töötavaid ja sisukaid veebilehti, kuna pahatihti soovivad sellist tegevust konkurendid või lihtsalt pahalased. Veebilehe kustutame kataloogist üldjuhul vaid siis, kui see on kustutatud või on suletud avalik ligipääs lehele. Samuti siis, kui oleme veendunud, et veebilehte eemaldada sooviv isik on piisavalt selgelt kaudseid meetodeid (isikustatud e-maili aadress, e-mailis on ära toodud isiku ees- ja perenimi) kasutades tuvastatud.
 • Olen Teile mitu korda kirjutanud, aga vastust pole saanud. Miks? Selleks võib olla erinevaid põhjuseid, kuid kõige olulisem on, et saadaksid oma kirja ikka õigesse kohta, s.t. e-maili aadressile webmaster@neti.ee. See on ainuke ja õige aadress. Teised mittevastamise põhjused võivad olla anonüümsed ja arusaamatud kirjad või siis NETI webmasteri kompetentsi mittepuutuv. Samuti kirjasaatja järjekindel oma tahtmise pealesurumine vaatamata meiepoolsele eitavale seisukohale või siis palvekirjad, kus soovitakse saada teema nimekirjas esimeseks (või ettepoole) või mitmesse teemasse.
 • Miks Te ei lisa minu firma nime kataloogi läbivalt suurte tähtedega? Me ei kasuta firma nimede kirjutamisel kataloogis läbivalt suuri tähti ja seda isegi mitte siis, kui firma ametlik ärinimi kirjutatakse läbivalt suurte tähtedega. Me ei kasuta läbivalt suuri tähti firma nimede kirjutamisel seetõttu, et mitte anda seeläbi nimekirjas eelist firma nime kirjapildist tulenevalt.
Vaata lisaks: kataloogi abi

Otsing

 • Lisasin vajalikud märksõnad, aga ikka ei tule minu veebileht otsingus esimeste hulgas välja? NETI otsingurobot ei arvesta otsingutulemuste järjestamisel veebilehele lisatud META märksõnadega. Otsinguroboti jaoks on olulised veebilehe tiitel ja tekstiline sisu, samuti lehe struktuuriline ja tehniline ülesehitus ning lingitavus.
 • Miks ma ei leia oma äsja lisatud veebilehte Teie otsingust? Otsingusüsteem ei toimi reaalajas. Vaata: Otsinguindeks ja Otsingurobot Nuhk
 • Soovin, et Teie otsingust kustutataks vananenud viited. Kuidas seda teha? Esmalt tuleks need kustutada originaal-aadressilt. Kui olete ise subjektiks oleva veebilehe administraator, siis saate seda ise teha, kui ei, siis peate pöörduma subjektiks oleva veebilehe administraatori/ haldaja poole. NETI ei eemalda otsingumootorist viiteid lehtedele, milledele pole seatud otsingumootorite ja/või kasutajate jaoks piiranguid kasutamiseks. Vaata lisaks: Kuidas otsinguroboteid eemal hoida

  Kui veebileht on originaal-aadressilt kustutatud, siis on kaks võimalust: a) oodata, millal see otsingust automaatselt kustutatakse b) anda meile e-mailiga teada ning me kustutame selle käsitsi. Meie eelistaksime muidugi varianti a) :-)
 • Kuidas saada oma lehte NETI otsingus ettepoole? NETI webmaster ei anna infot, mille järgi veebilehti otsingutulemustes järjestatakse ja kuidas saada ettepoole. Seda kahel põhjusel, esiteks on kogu otsingumootoriga seonduv temaatika liiga keeruline ja selle selgitamine oleks aeganõudev ja teiseks, soovitus, mis ühel juhul töötab ja annab soovitud tulemuse, ei pruugi teisel juhul olla sobilik. Et anda soovitus veebilehe positsiooni parandamiseks NETI otsingutulemustes tuleb eelnevalt teostada väga põhjalik konkreetse juhtumi uurimine, kuid sellist aega NETI webmasteril ei ole.
 • Kuidas otsida, et otsing annaks parema tulemuse? Väldi üldteemalisi sõnu (eesti, mis, oma, ...), sest neid leidub liiga palju ja otsingutulemus on seetõttu juhuslik. Sisesta otsingulahtrisse need sõnad, mida arvad eksisteerivat otsitaval lehel. NETI ei saa aru keelereeglitest ehk käände, pöörde ja mitmuse lõppudest.
 • Otsingul tuleb osadel meie firma viidetel tiitliks "firmaq", aga meie oleme ju ikkagi "firma". Miks on seal see liigne "q"? Otsingutulemuse pealkiri on teie enda webilehe pealkiri (TITLE) ning kirjeldus lehekülje sisu kontekstiline väljavõte. Seega pidi esinema see täheviga juba teie enda veebilehe pealkirjas ja seda saate parandada ainult teie ise või teie veebilehe webmaster.
 • Miks pole otsingurobot minu veebilehte üles leidnud?
  1. Ilmselt pole Te kusagil Eesti Internetis oma veebilehte linkinud. See tähendab, et kui Teie leheküljele kusagilt teiselt avalikult veebilehelt ei viidata või Te pole meile lisamise vormi kaudu käsitsi oma lehest teatanud, siis ei saagi robot seda üles leida.
  2. Teine põhjus võib olla see, et robot pole külastuse hetkel saanud Teie serveriga või Teie veebilehele viitava serveriga ühendust.
  3. Kolmas põhjus võib olla see, et Teie veebilehte pole tema uudsuse tõttu veel jõutud indekseerida.
  4. Neljandaks võib Teie veebileht olla koostatud sellises tehnoloogias (FLASH, JAVA, SCRIPT keelte abil teostatud viited ja sisutekst), millest otsingurobot aru ei saa, ega pääse seega Teie lehele. NB! Selliste lehtede puhul soovitame tingimata lisada sisukaardi lehe (site map), mis on koostatud lihtsas html-keeles, hästi ülevaatlikult ja vajadusel ka kogu Teie lehtede sisuinfo tekstilist osa dubleerides. Selle sisukaardi üle on lisaks NETI robotile õnnelikud ka vanemate brauserite abil külastavad kasutajad. Palun ärge pingutage üle eriliste tehnoloogiatega - ka tavalise html abil on enamik asju võimalik edukalt ja kenasti esitada.
 • Kui ma sisestan mingi sõna otsinguribale, siis tulevad mulle ette ka teised sama tähega otsitud sõnad. Mida teha, et neid enam ei tuleks?
  1. Microsoft Internet Exploreri kasutajana vali menüüst: Tools -> Internet Options -> Content -> AutoComplete -> Clear Forms
  2. Firefox kasutajana vali menüüst: Tools -> Options -> Privacy -> Saved Form Information -> Clear
Vaata lisaks: otsingu abi