Soovitaja

 • Mis on Soovitaja?

  NETI.ee soovitaja on abivahend, mis on loodud otsimise ja navigeerimise lihtsustamiseks. Soovitaja esilekutsumiseks tuleb alustada mõne fraasi kirjutamisest otsinguväljale. Kui see ebaõnnestub, proovi uuesti mõne teise sõnaga. Kui ka siis soovitaja ei toimi, kontrolli kas võrgulehitsejal on JavaScript'i tugi aktiveeritud.

 • Navigeerimine internetis, otsifraasid

  Otsinguväljale on võimalik kirjutada aadress, mida soovid külastada (näiteks www.youtube.com). Klõpsates nupul "otsi", suunab NETI.ee koheselt nimetatud võrgulehele.

  Otsinguväljale on võimalik kirjutada ka ainult võrgulehe nime (näiteks "youtube", "orkut", "delfi", "postimees" vms) või osa sellest (näiteks "youtu" või "delf") ning soovitaja pakub täispika aadressi ise.

  Sisestades otsinguväljale üldlevinud märksõnu, pakub soovitaja välja sõnaga seotud võrgulehti, aga ka NETI.ee kataloogiteemasid (näiteks sisestades sõna "lilled" tuleb vastuseks kataloogiteema "Ehted ja Kingitused", mis sisaldab endas ka lillemüüjaid). Teisisõnu - soovitaja võimaldab leida kiirelt üles selle kataloogiteema, kus märksõnaga seotud viited asuvad.

  Märksõnade sisestamisel on võimalik kasutada soovitajat ka sõna lõpetamise või õigekirja abilisena (kirjutades otsinguväljale "anekdoodid" kuvatakse kataloogiteema "Huumor", sageli kasutatud vale kirjapildi "anektoodid" puhul kataloogiteemat ei kuvata, kuna vale kirjapildi tõttu selliseid kirjeid kataloogis ei ole).

  Oluline teada:

  • allajoonitud vasted (pealkiri "Lingid") on täispikad aadressid, mille kasutamise korral suunatakse sellele aadressile (alloleval pildil ümbritsetud sinisega);
  • allajoonitud ja noole-ikooniga vasted on NETI.ee kataloogiteemad (pildil ümbritsetud rohelisega);
  • ilma lisaikoonideta vasted on märksõnad, mille aktiveerimisel on võimalik enne otsingu teostamist veel muudatusi teha (pildil ümbritsetud musta värviga).

 • Sõnaraamat

  NETI.ee soovitajale on lisatud Eesti-Inglise-Eesti sõnastiku võimalused. Sisestades mõne sõnastikus esineva sõna, pakub soovitaja ka selle sõna vaste teises keeles (ja ka mõlemas, kui tegemist sama kirjapildiga sõnaga; proovi: "just"). Ühele sõnale antakse maksimaalselt neli vastet ja sõnastikuvasteid saab teistest eristada rea parempoolses osas oleva sõnaraamatu ikooni abil (vt. eelmisel pildil kollasega ümbritsetud vasted).

 • Kalkulaator

  NETI.ee otsinguväljal saab viia läbi arvutustehteid, kasutades teadusliku kalkulaatori võimalusi. Operaatoritena saab kasutada:

  + - * / ^ () | sqrt log ln sin cos tan arcsin arccos arctan deg rad pi e

  Mõned näited:

  • 109/11
  • 123*1,18
  • log(1000)
  • sin(rad(90))
  • sin(-30)*(-1)
  • arctan(1+1-pi+28*e-log(ln(8))/sqrt(5))

  sin, cos, tan sisendiks on radiaanid mitte kraadid. rad() konverteerib radiaanid kraadideks.

 • Valuutakursid

  Soovitaja kaudu on võimalik tutvuda Eesti Panga poolt avaldatavate valuutakurssidega. Selle rakenduse saab esile kutsuda sisestades otsinguväljale kas sõna "valuuta" või "valuutakursid". Kursitabelit uuendatakse igapäevaselt.

 • Kell

  Otsinguvälja kaudu on võimalik sättida NETI.ee serverite järgi kellaaega ja kuupäeva. Selle rakenduse saab esile kutsuda sõna "kell" või "aeg" abil.