HTML Tutvustus: HEAD taseme elemendid.

Dokumendi päises olevad elemendid:
© Copyright 1996-1997, Kain Kalju
All Rights Reserved