HTML Tutvustus: Element <DIV>

Hello World!

Hello World!

Hello World!<DIV ALIGN=LEFT>Hello World!</DIV>
<P>
<DIV ALIGN=CENTER>Hello World!</DIV>
<P>
<DIV ALIGN=RIGHT>Hello World!</DIV>

© Copyright 1996-1997, Kain Kalju
All Rights Reserved