HTML Tutvustus: Element <A>

 

 Elemendiga <A> võib viidata suvalisele URL'ile.
  1. Viide hypertekstile: Keila Gümnaasium

  2. Viide elektronposti aadressile: Kain Kalju

  3. Viide võib olla nö. kinnitatud ka piltidele:

  4. Lõigu märkimine: <A NAME="algus">

  5. Elemendil <A> peab olema alati lõpetav märge </A>.Elemendiga <A> v&otilde;ib viidata suvalisele
<A HREF="http://www.keila.edu.ee/docs/URL.html">URL</A>'ile.
<OL>
<LI> Viide hypertekstile:
<A HREF="http://www.keila.edu.ee/"> Keila Gümnaasium </A>
<P>
<LI> Viide elektronposti aadressile:
<A HREF="mailto: kain@neti.ee"> Kain Kalju </A>
<P>
<LI> Viide v&otilde;ib olla n&ouml;. kinnitatud ka piltidele:
<A HREF="http://www.neti.ee/"><IMG SRC="stuff/recycle.gif"></A>
<P>
<LI> L&otilde;igu m&auml;rkimine: <A NAME="algus">
<P>
<LI> Elemendil <A> <STRONG>peab</STRONG> olema alati lõpetav märge </A>.
</OL>

© Copyright 1996-1997, Kain Kalju
All Rights Reserved